Av. Defne Boyacı

Av. Defne Boyacı

2022 yılında Özyeğin Üniversitesinden mezun olmuştur. Üniversite süresince çeşitli kurgusal davalarda yer aldı. Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve İdare Hukuku alanında çeşitli seminer ve sertifika programlarına katıldı. 2022 Eylül ayında, MasterLaw-4 bünyesine yasal stajyer olarak katılmış bulunmaktadır.